• Dziś usłyszymy wezwanie Jezusa: „ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu

  Stworzeniu!”. Ewangelizacja to testament Chrystusa, dany nam przed wstąpieniem do

  nieba. Zbawiciel chce nas wyposażyć w charyzmaty, które uwiarygodnią nasze głoszenie.

  Otwórzmy się na Jego łaskę, abyśmy się stali Jego świadkami.

  Dziś w Troszynie Trójka dzieci po raz pierwszy uczestniczy w pełni we Mszy świętej przyjmując

  do serca Pana Jezusa. Gratulujemy im tej pięknej uroczystości.

  Zapraszam te dzieci w swoich piękny strojach na Biały Tydzień.

  – We wtorek będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Trzeba przynieść świece.

  – W czwartek dzieci otrzymają piękne obrazki I Komunijne i będzie poświęcenie obrazków i

  pamiątek , które przyniosą do Kościoła.

  W czwartek będziemy przeżywać święto Św. Andrzeja Boboli męczennika. Za jego przyczyną będziemy się modlić za naszą Ojczyznę .

  Dziękuję rodzinom za posprzątanie […]

 • Warsztaty Muzyczno-Liturgiczne
 • Królowej Anielskiej śpiewajmy!
 • Koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów Ukrainy
 • Obrzęd błogosławieństwa nowego tabernakulum
 • Rekolekcje Wielkopostne III 2023
 • Wspólne kolędowanie 2023
 • Różaniec do Granic
 • X Pielgrzymka Mężczyzn 2022

„… módl się za nami grzesznymi.”

Twoja intencja zostanie przedstawiona podczas środowej Nowenny do Matki Bożej.

Doświadczenie duchowej bliskości Boga oraz Jego łaski.

Przeczytaj o początkach Troszyna i samego kościoła.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć o zmarłych parafianach.