Królowej Anielskiej śpiewajmy!

Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom!

Święty Jan Vianney mówił, że w przypadku trudności z modlitwą trzeba ukryć się za plecami swojego Anioła Stróża i prosić, żeby on się modlił. Nieraz chcemy się modlić, ale jesteśmy zdekoncentrowani, wówczas możemy prosić: Aniele mój, módl się ze mną, przedstawiaj moje intencje, pomóż mi zwracać serce ku Bogu. Proszę także byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi!

W pierwszą niedzielę lipca zostały pobłogosławione nowe figury aniołów adoracyjnych do naszego kościoła. Trwają prace mające na celu umiejscowienie tych figur nad tabernakulum, po obu stronach stojącego krzyża. Figury zostały zamówione i wykonane w pracowni snycerskiej p. Wiesława Raczewskiego ze Szczecina. To nie pierwsze dzieło tego artysty dla naszej parafii. Figura świętego Ottona, patrona naszej Archidiecezji, także wyszła spod dłuta p. Wiesława. Poniżej prezentujemy tekst modlitwy błogosławieństwa, a w naszej galerii, zdjęcia figur wykonanych lub tylko odnowionych (jak to miało miejsce w przypadku figury NMP Wniebowziętej) w szczecińskiej pracowni snycerskiej.

 

Uwielbiamy Cię, Boże, bo tylko Ty jesteś święty. Ty ulitowałeś się nad ludźmi i zesłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który udziela świętości i doprowadza ją do pełni. On w początkach Kościoła posłał Ducha Pocieszyciela, który jest głosem pouczającym o głębiach świętości, tchnieniem mocy i łagodności, ogniem rozpalającym miłość w sercach wiernych, Bożym nasieniem, z którego wyrastają obfite owoce łaski. Ciebie więc, Boże, dzisiaj wychwalamy, bo darami tegoż Ducha ubogaciłeś świętych Aniołów. Prosimy Cię: pobłogosław + te figury aniołów. Pomóż nam, abyśmy nie tylko wzywali ich wstawiennictwa, ale stawali się także na co dzień wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Wszechmogący, wieczny Boże, który ustanowiłeś świętych Aniołów aby opiekowali się nami, chronili przed złem i prowadzili ku dobru, Udziel Kościołowi za ich wstawiennictwem pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

xPN