Bierzmowanie

Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:

1. Udział we Mszy św. niedzielnej;

2  Miesięczna spowiedź oraz udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe);

3. Udział w dodatkowej katechezie przy parafii (raz w miesiącu);

4. Udział w katechizacji szkolnej, prowadzenie zeszytu, nienaganne sprawowanie podczas lekcji, pozytywna opinia Katechety;

5. Dostarczenie aktu chrztu;

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii (według adresu ZAMIESZKANIA).

Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza, na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią.