Księża w parafii

ks. Marek SIEDLECKI

Administruje naszą parafię od 1 lutego 2024 roku.

Duszpasterze pracujący w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Troszynie

PROBOSZCZOWIE

L.p. Nazwisko i imię mianowany odwołany
1. śp. ks. Jerzy Węgrzyn * 27.12.1935 + 21.03.2002 25.08.1990 28.08.1993
2. ks. Józef Kozieł 28.08.1993 30.06.1994
3. ks. Karol Wójciak 30.06.1994 04.10.1997
4. śp. ks. dr Julian Sadowski *13.02.1939 + 26.08.2017 04.10.1997 30.06.2014
5. ks. Paweł Nowotarski 01.07.2014 31.01.2024