• Program Rodzina Rodzinie to największy program pomocowy realizowany przez Caritas Polska za granicą. Jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych i kryzysach humanitarnych. Realizowany jest w formie bezpośredniej pomocy udzielanej na miejscu rodzinom poprzez jednorazowe lub comiesięczne wsparcie finansowe oraz poprzez wsparcie mikro-przedsiębiorców. Pomagamy rodzinom w Ukrainie (od 2022r.) oraz na Bliskim Wschodzie (od 2016r. w Syrii, Strefie Gazy, Libanie irackim Kurdystanie i Palestynie). Pomoc udzielana jest najbardziej potrzebującym mieszkańcom, m.in. rodzinom wielodzietnym, przesiedlonym i tym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub straciły bliskich w wyniku wojny. Pozwala im ono zapomnieć o lęku przed jutrem i zrealizować najpilniejsze wydatki. Część beneficjentów programu na Bliskim Wschodzie otrzymuje od Caritas nie gotówkę, lecz maszyny czy produkty potrzebne [...]

  • „Cała ziemio wołaj! Maranatha!” to hasło III MUZYCZNO-LITURGICZNYCH SPOTKAŃ Z MIŁOSIERDZIEM. Odbędą się one od piątku (8 grudnia) do niedzieli (10 grudnia) w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie, a ich zwieńczeniem będzie Msza Święta oraz modlitwa uwielbienia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie. To niezwykłe wydarzenie jest adresowane do osób, które są zainteresowane śpiewem i muzyką liturgiczną zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. Mogą wziąć w nim udział dorośli i młodzież. Warsztaty poprowadzi Hubert Kowalski – pochodzący z Kamienia Pomorskiego dyrygent, kompozytor, producent muzyczny i kontrabasista, który obecnie jest związany ze środowiskiem muzycznym Krakowa. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, których sercom bliska jest muzyka liturgiczna! Konieczna jest rejestracja na stronie wdobrymtonie.info

  • Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom! Święty Jan Vianney mówił, że w przypadku trudności z modlitwą trzeba ukryć się za plecami swojego Anioła Stróża i prosić, żeby on się modlił. Nieraz chcemy się modlić, ale jesteśmy zdekoncentrowani, wówczas możemy prosić: Aniele mój, módl się ze mną, przedstawiaj moje intencje, pomóż mi zwracać serce ku Bogu. Proszę także byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi! W pierwszą niedzielę lipca zostały pobłogosławione nowe figury aniołów adoracyjnych do naszego kościoła. Trwają prace mające na celu umiejscowienie tych figur nad tabernakulum, po [...]

  • Bandura - ukraiński instrument ludowy, pierwowzorem którego była kobza ukraińska. Kobziarze niegdyś byli nosicielami wiedzy historycznej wśród ludu ukraińskiego. Chodzili od wsi do wsi śpiewając dumy o zwycięskich bitwach, o wyprawach kozackich, a także zwykłe pieśni ludowe i melodie taneczne. Lata 30. XX wieku i okres stalinizmu przyniosły prześladowania wędrujących bardów ukraińskich, areszty i kary śmierci. Kobza /bandura stała się symbolem narodowym Ukraińców, instrumentem, który zyskał miano "broni muzycznej". Początki Narodowej Kapeli Bandurzystów sięgają 1918 roku, kiedy to Wasyl Jemeć założył kapelę w Kijowie. W 1925 powstała Kapela w Połtawie (Wołodymyr Kabaczok), aby w 1935 połączyć się w jeden zespół. Podczas II wojny świawoej Kapela pod kierownictwem Hryhorija Kytastego emigruje do USA, gdzie do dzisiaj działa jako Ukraińska Kapela Bandurzystów [...]

  • Po Soborze Watykańskim II wszystkie przedmioty służące do sprawowania liturgii (w tym także tabernakulum), powinny być pobłogosławione w czasie Mszy św. zgodnie z księgami liturgicznymi. W ten sposób wierni winni uświadomić sobie znaczenie i godność danego przedmiotu i zwró­cić na niego szczególną uwagę. Po modlitwie powszechnej celebrans stojąc w pobliżu tabernakulum, które ma pobłogosławić, zachęca uczestników liturgii do modlitwy. Po krótkiej chwili milczenia wypowiada modlitwę poprzedzoną wezwaniem Módlmy się. W modlitwie tej prosi dobrego Boga, aby pobłogosławił to tabernakulum, które jest przeznaczone do przechowywania Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a wierni, którzy będą wiel­bić obecnego w nim Zbawiciela, aby nieustannie jednoczyli się z tajemnicą Jego odkupienia. Następnie celebrans nakłada kadzidło i okadza tabernakulum. Po modlitwie po Komunii przewodniczący liturgii umieszcza puszkę z Najświętszym [...]