• Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom! Święty Jan Vianney mówił, że w przypadku trudności z modlitwą trzeba ukryć się za plecami swojego Anioła Stróża i prosić, żeby on się modlił. Nieraz chcemy się modlić, ale jesteśmy zdekoncentrowani, wówczas możemy prosić: Aniele mój, módl się ze mną, przedstawiaj moje intencje, pomóż mi zwracać serce ku Bogu. Proszę także byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi! W pierwszą niedzielę lipca zostały pobłogosławione nowe figury aniołów adoracyjnych do naszego kościoła. Trwają prace mające na celu umiejscowienie tych figur nad tabernakulum, po [...]

  • Bandura - ukraiński instrument ludowy, pierwowzorem którego była kobza ukraińska. Kobziarze niegdyś byli nosicielami wiedzy historycznej wśród ludu ukraińskiego. Chodzili od wsi do wsi śpiewając dumy o zwycięskich bitwach, o wyprawach kozackich, a także zwykłe pieśni ludowe i melodie taneczne. Lata 30. XX wieku i okres stalinizmu przyniosły prześladowania wędrujących bardów ukraińskich, areszty i kary śmierci. Kobza /bandura stała się symbolem narodowym Ukraińców, instrumentem, który zyskał miano "broni muzycznej". Początki Narodowej Kapeli Bandurzystów sięgają 1918 roku, kiedy to Wasyl Jemeć założył kapelę w Kijowie. W 1925 powstała Kapela w Połtawie (Wołodymyr Kabaczok), aby w 1935 połączyć się w jeden zespół. Podczas II wojny świawoej Kapela pod kierownictwem Hryhorija Kytastego emigruje do USA, gdzie do dzisiaj działa jako Ukraińska Kapela Bandurzystów [...]

  • Po Soborze Watykańskim II wszystkie przedmioty służące do sprawowania liturgii (w tym także tabernakulum), powinny być pobłogosławione w czasie Mszy św. zgodnie z księgami liturgicznymi. W ten sposób wierni winni uświadomić sobie znaczenie i godność danego przedmiotu i zwró­cić na niego szczególną uwagę. Po modlitwie powszechnej celebrans stojąc w pobliżu tabernakulum, które ma pobłogosławić, zachęca uczestników liturgii do modlitwy. Po krótkiej chwili milczenia wypowiada modlitwę poprzedzoną wezwaniem Módlmy się. W modlitwie tej prosi dobrego Boga, aby pobłogosławił to tabernakulum, które jest przeznaczone do przechowywania Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a wierni, którzy będą wiel­bić obecnego w nim Zbawiciela, aby nieustannie jednoczyli się z tajemnicą Jego odkupienia. Następnie celebrans nakłada kadzidło i okadza tabernakulum. Po modlitwie po Komunii przewodniczący liturgii umieszcza puszkę z Najświętszym [...]

  • Obierając Mariannę za swoją patronkę, chcemy podziękować Panu Bogu za ten hojny plon, który już wydało i wciąż wydaje to maleńkie ziarenko, jakim jest ta prosta kobieta, matka, żona, babcia, teściowa, chrześcijanka, ale przede wszystkim człowiek. Jesteśmy przekonani, że wrzucone w ziemię wciąż owocuje. Błogosławiona nie tylko uratowała życie swojej synowej i wnuków, ale wciąż ratuje nas, nasze relacje, a w sposób szczególny relacje w naszych rodzinach.   Ta dzielna kobieta zawsze broniła zdrowych więzi małżeńskich oraz rodzinnych. Jest to bardzo ważne szczególnie dzisiaj, kiedy małżeństwo i rodzina przeżywają głęboki kryzys. Mając tak unikalną Patronkę, chcemy wzywać jej wstawiennictwa, aby relacje w naszych rodzinach: między osobami starszymi a młodszymi, synową a teściową, ojcem a synem – stawały się lepsze, piękniejsze, bardziej [...]

  • Gdy o tak późnej godzinie mojego życia spoglądam wstecz na dekady, przez które wędrowałem, widzę przede wszystkim, jak wiele mam powodów do wdzięczności. Dziękuję nade wszystko samemu Bogu, dawcy wszystkich dobrych darów, który obdarzył mnie życiem i przeprowadził przez różnorodne zamęty; który zawsze mnie podnosił, gdy zaczynałem się osuwać, który zawsze na nowo dawał mi światło swojego oblicza. Z perspektywy czasu widzę i rozumiem, że nawet ciemne i uciążliwe fragmenty tej drogi służyły mojemu zbawieniu i że właśnie w nich prowadził mnie dobrze. Dziękuję moim rodzicom, którzy dali mi życie w trudnych czasach i za cenę wielkich wyrzeczeń swoją miłością przygotowali mi wspaniałe gniazdo, które do dziś jaśnieje przez wszystkie moje dni jako jasne światło. Przenikliwa wiara mojego ojca nauczyła nas dzieci wierzyć [...]