Sakrament pokuty

1. Rachunek sumienia

można wykorzystać gotowy rachunek sumienia z wszelkiego rodzaju książeczek, modlitewników i opracowań

można przygotować się w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych

zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych: 1 Kor 13; Ga 5; Ef 4;5;6; Mt 25

najlepszym przygotowaniem do odbycia dobrej spowiedzi jest codzienny rachunek sumienia!

2. Żal za grzechy

niedoskonały

doskonały – to taki, który wypływa z miłości do Boga

3. Mocne postanowienie poprawy

winno być konkretne! (jedna rzecz, nad którą usilnie pracuję)

4. Szczera spowiedź 

grzechy śmiertelne (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych) także co do liczby i okoliczności

grzechy powszednie

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

pokuta nadana przez spowiednika

naprawienie zła wyrządzonego przez mój grzech innym ludziom i Bogu.

W naszej parafii spowiedź św. przed każdą mszą św.

Przypominamy, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego) nie mogą uzyskać ważnego rozgrzeszenia!

Zatajenie takich okoliczności czyni spowiedź nieważną, a Komunia św. przyjmowana po takiej spowiedzi jest świętokradztwem. (zobacz kanon 915 i 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego)