Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa należy, obok sakramentu małżeństwa, do grupy sakramentów w służbie komunii. Jest zatem nastawiony na zbawienie innych ludzi; opiera się na służbie innym, dzięki czemu przyczynia się również do zbawienia osobistego.
Wszystkich chętnych do podjęcia takiej Drogi, zapraszamy do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie!