I Komunia Święta

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu obejmuje uczestnictwo w katechezie szkolnej oraz w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe) oraz spotkania dla Rodziców (raz w miesiącu). Niezbędna jest metryka chrztu – należy ją przynieść pani katechetce na początku roku szkolnego. Jeśli odległość do parafii chrztu jest zbyt wielka (np. Paryż lub dalej), można ustalić inny, dogodny termin.