Sakrament chorych

Prosząc o przyjście księdza z posługą sakramentalną, należy poinformować o stanie chorego (czy jest przytomny i będzie mógł przyjąć Komunię św.).

Przed przybyciem księdza przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapaloną gromnicę.

Chorych odwiedzam w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych.

W wypadku poważnego zagrożenia życia – w każdej chwili na prośbę Chorego lub rodziny.