Plan wizyty duszpasterskiej

 

Niedziela (21 stycznia) – między sklepami oraz strona prawa w kierunku na Smolnicę (od godziny 16.00)

Kolęda jest to przede wszystkim spotkanie modlitewne.
Przed wizytą duszpasterską dobrze jest przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece, wodę święconą oraz kropidło.