• Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski. Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy: Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam [...]

  • 1. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali naszą parafialną świątynię na uroczystość! 2.  Kalendarz liturgiczny bieżącego tygodnia oraz intencje mszalne: - w poniedziałek wspomnienie św. Augustyna - Msza św. gregoriańska (23) za śp. Ksawerego SEWRUKA o 19.00; - we wtorek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela – Msza św. gregoriańska (24) za śp. Ksawerego SEWRUKA o 19.0; - we środę Msza św. gregoriańska za śp. Ksawerego SEWRUKA o 19.00 (25); - we czwartek Msza św. gregoriańska za śp. Ksawerego SEWRUKA o 19.00 (26); - w pierwszy piątek miesiąca Msza św. gregoriańska za śp. Ksawerego SEWRUKA o 19.00 (27), chorych z posługą sakramentalną odwiedzać będę od godziny 9.00; - w sobotę Msza św. gregoriańska za śp. Ksawerego SEWRUKA o 19.00 (28). 3. W sobotę [...]

  • 1. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali naszą parafialną świątynię na uroczystość odpustową. Panu Stanisławowi Kokiel bardzo dziękuję za wykoszenie trawy wokół kościoła. Paniom ze Stowarzyszenia RAZEM dziękuję za przygotowanie wieńca dożynkowego, darów ofiarnych i dekoracji kościoła. Panu Organiście i chórowi parafialnemu CLARA za piękną oprawę muzyczną. Pani Ewie, Yulii i Oksanie za wyprasowanie obrusów i przygotowanie posiłku dla zaproszonych księży. Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w trud przygotowań w to najważniejsze święto naszej parafii - z serca płynące BÓG ZAPŁAĆ! 2. Kalendarz liturgiczny bieżącego tygodnia oraz intencje mszalne: - w poniedziałek wspomnienie św. Piusa X, papieża - Msza św. gregoriańska (16) za śp. Ksawerego SEWRUKA o 19.00; - we wtorek wspomnienie NMP Królowej – Msza św. gregoriańska (17) za śp. Ksawerego [...]

  • W XXX rocznicę erygowania parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie - za pontyfikatu papieża FRANCISZKA - kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Andrzej DUDA - a Pasterzem Kościoła lokalnego Arcybiskup Andrzej DZIĘGA - podejmujemy trud wznoszenia pierwszego stałego ołtarza Pańskiego, na którym pragniemy, aby była sprawowana Najświętsza Ofiara w intencji o ustanie pandemii koronawirusa, która objęła cały świat w 2020 roku czyniąc spustoszenie w życiu społecznym, gospodarczym i religijnym. Bogu na chwałę! Ludziom ku pożytkowi teraz i na wieczność! TROSZYN AD MMXX Takie świadectwo naszych pragnień wmurowano w postument nowego ołtarza, wybudowanego staraniem naszych Parafian w 2020 roku. Poniżej przedstawiamy fotorelację, dokumentującą przebieg prac...  

  • 1.   Dziś druga niedziela miesiąca – zbierane ofiary przeznaczone w całości na Fundusz Remontowy naszej Parafii. 2.   Kalendarz liturgiczny bieżącego tygodnia oraz intencje mszalne: -   w poniedziałek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego – Dzień Modlitw za Pomordowanych w Obozach, Więzieniach i Łagrach - Msza św. gregoriańska (9) za śp. Ksawerego SEWRUKA o 19.00; -   we wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Msza św. w Sitnie o 10.30 za Teresę Gawarską; Msza św. odpustowa z poświęceniem wieńca dożynkowego i wianków sprawowana będzie o 15.00 w intencji wszystkich Parafian, za śp. Ksawerego SEWRUKA (10), o Boże błogosławieństwo dla Marii, oraz Rodziny Fijałów i Puklickich; homilię wygłosi ks. Dawid Lewandowski, wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach; Mszę św. poprzedzi nabożeństwo różańcowe o 14.30 oraz [...]