Budowa stałego ołtarza

W XXX rocznicę erygowania parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie – za pontyfikatu papieża FRANCISZKA – kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Andrzej DUDA – a Pasterzem Kościoła lokalnego Arcybiskup Andrzej DZIĘGA – podejmujemy trud wznoszenia pierwszego stałego ołtarza Pańskiego, na którym pragniemy, aby była sprawowana Najświętsza Ofiara w intencji o ustanie pandemii koronawirusa, która objęła cały świat w 2020 roku czyniąc spustoszenie w życiu społecznym, gospodarczym i religijnym. Bogu na chwałę! Ludziom ku pożytkowi teraz i na wieczność! TROSZYN AD MMXX

Takie świadectwo naszych pragnień wmurowano w postument nowego ołtarza, wybudowanego staraniem naszych Parafian w 2020 roku. Poniżej przedstawiamy fotorelację, dokumentującą przebieg prac…