Figury z pracowni p. Wiesława Raczewskiego

Według tradycji chrześcijańskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i do buntu skłonił część aniołów, św. Michał, na czele aniołów w stanie szczęśliwości, wystąpił przeciw szatanowi. O świętych aniołach, oprócz Pisma Świętego, dużo mówi nam Katechizm Kościoła Katolickiego przypominając, że życie człowieka, od poczęcia do śmierci, jest otoczone ich opieką, zwiastują nam z bliska zbawienie, od Boga przybywają i do Boga nas prowadzą. Od 2 lipca 2023r. także w naszym kościele, figury aniołów będą nam te prawdy wiary przypominać!