X Pielgrzymka Mężczyzn do kolebki chrześcijaństwa i polskości!

Wszystko zaczęło się w ruinach międzyrzeckiego zamku, gdzie odbyła się modlitwa, apel wojskowy, salwy honorowe oraz wykład ministra nauki i edukacji prof. Przemysława Czarnka pt. „Historia i teraźniejszość”. Padły znamienne słowa z ust Profesora: Między Rosją a Niemcami jest miejsce tylko na wielki, silny naród… między nimi nie ma miejsca na słaby naród bez korzeni i nierozumiejący swojej przeszłości i zadań na przyszłość!

Ks. Jiří Veith, specjalny wysłannik Archidiecezji w Ołomuńcu, przekazał na ręce ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego relikwie św. br. Krystyna. Umieszczone w pięknym, okazałym relikwiarzu, docelowo mają ubogacić zamkową kaplicę. Ks. Jiří Veith kilkukrotnie z uśmiechem wołał do nas, że zakochał się w Polsce!

Tuż przed wymarszem do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski poruszające świadectwo złożył kapelan z Kijowa, Pastor Aleksandr.

W czasie Eucharystii, której przewodniczył biskup Adrian Put, homilię wygłosił bp Tadeusz Lityński. Padły ważne i mocne słowa: w naszej ojczyźnie wojna kulturowa przybiera brutalne formy usuwania krzyży, profanacji miejsc świętych, napaści na wierzących, ale nade wszystko podważania zasad dekalogu według zasady: myślmy i działajmy, tak jakby Bóg nie istniał. I tak jak katedra zawiera przesłanie wyryte w kamieniu, tak również to sanktuarium na ziemi zroszonej krwią męczenników, ale także zamek międzyrzecki w których murach dzisiaj się zatrzymaliśmy, jest pamięcią o naszej kulturowej polskiej i chrześcijańskiej tożsamości. I dalej: wojna za naszą wschodnią granicą, kryzys energetyczny na świecie, próba rewolucji moralnej, czy tocząca się rewolucja w Europie, gdzie podważa się podstawy cywilizacji chrześcijańskiej.

Pierwsi Męczennicy Polski to święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Byli mnichami kamedulskimi, którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego osiedlili się w okolicach Międzyrzecza. Benedykt i Jan pochodzili z Włoch. Mateusz i Izaak dołączyli do nich w Polsce. Krystyn natomiast był kucharzem, który przygotowywał posiłki dla zakonników. Wszyscy ponieśli śmierć męczeńską z rąk miejscowych zbójców w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. Są oni pierwszymi męczennikami chrześcijańskimi w naszym kraju. Powrót reliwki św. br. Krystyna do Międzyrzecza to doniosłe wydarzenie!

Naszi Parafianie już po raz drugi wzięli udział w Pielgrzymce Mężczyzn. W naszej GALERII zamieściliśmy zdjęcia!

xPN