Środa Popielcowa dniem postu w intencji pokoju

Papież FRANCISZEK ogłosił Środę Popielcową dniem postu w intencji pokoju.

„Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa lęk i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne. Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny; który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych; który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi, destabilizację współistnienia między narodami i dyskredytację prawa międzynarodowego.

Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga: modlitwą i postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie i postowi.

Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny!”

Franciszek

 

W naszej parafii kolekta zbierana we Środę Popielcową w całości przeznaczona jest na pomoc uchodźcom.

W ostatnią niedzielę CARITAS Parafialna zebrała do puszek ponad 900 zł. To ogromny dar serca! Wielkie BÓG ZAPŁAĆ!

(Już dziś rano nasza parafia przesłała na konto CARITAS tysiąc zł.)

Jeśli ktoś jest gotowy przyjąć pod swój dach ukraińską rodzinę – prosimy o kontak z tutejszą Parafią. Decyzja musi być podjęta z pełną odpowiedzialnością, w sposób dojrzały. Decyzja musi być przemyślana a nie podjęta pod wpływem chwilowych emocji.

W Środę Popielcową CARITAS Parafialna zebrała 1100 zł. Za ogromny dar serca Wielkie BÓG ZAPŁAĆ!

(Już dziś rano nasza parafia przesłała na konto CARITAS zebraną kwotę).

 

* Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Domu Miłosierdzia Betania w Poczerninie przyjęła dwadzieścia osób z Ukrainy. Uchodźcy jechali kilka dni samochodami i dotarli bardzo zmęczeni. Wśród nich przeważają kobiety, jest czworo dzieci, a dwie osoby są głuchonieme. Przyjechali zabierając ze sobą psy i koty. Martwią się przede wszystkim o tych, których zostawili w ojczyźnie. Wiemy, że siedem kolejnych osób jest jeszcze w drodze…

* Jedno piętro w AWSD (Seminarium) w Szczecinie udostępnione jest dla uchodźców.

* W bursie Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie przebywa obecnie ponad 40 uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, są to w większości matki z małymi dziećmi. Na stronie zrzuta.pl przeprowadzana jest zbiórka na rzecz pokrycia kosztów ich pobytu. Chodzi głównie o koszta wyżywienia i ewentualne zakupy leków, wizyty u lekarzy itp. Szkoła Uruchomiła konto bankowe, na które można wpłacać dobrowolne ofiary, które będą przeznaczone na wsparcie uchodźców z Ukrainy, mieszkających w bursie: numer rachunku: 12 1600 1084 1844 7225 6000 0006   tytuł przelewu: Pomoc uchodźcom z Ukrainy!

* Także Dom Rekolekcyjny księży Salezjanów w Swobnicy (gmina Banie) przygotowuje się na przyjęcie uchodźców…

 

Deklaracje pomocy można zgłaszać do p. Anny Ścibior-Butrym, tel. 512 780 283 – od pon. do  czwartku w godz. od 8 do 15:

– zgłoszenia od osób prywatnych, które chciałyby przyjąć do swoich domów osoby z Ukrainy, zapewniając nieodpłatne zamieszkanie i pełne wyżywienie.

– Zgłoszenia mieszkań do wynajmu odpłatnego dla obywateli Ukrainy posiadających środki na opłatę

– Zgłoszenia miejsc pracy

– Zgłoszenia darowizn i pomocy materialnej od firm i instytucji