Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom sięgają roku 1993. W kilku diecezjach przeprowadzono wówczas pilotażową akcję. W 1994 roku na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w Rusinowicach, któremu przewodniczył ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, akcja zyskała wymiar ogólnopolski. Początkowo miała też inną nazwę – „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”. Jej symbolem była świeca z napisem Caritas, która miała stać na wigilijnym stole, przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników na przyjęcie Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy. Cały dochód ze sprzedaży świec przeznaczany był na pomoc dzieciom z ubogich rodzin, zwłaszcza na sfinansowanie dożywiania w szkołach.

Inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem wiernych. Na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1995 r. postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W promocję zaangażowały się  środki społecznego przekazu – krajowe i lokalne.

W roku 1996 postanowiono o przeznaczeniu 10 groszy z każdej rozprowadzonej świecy na projekty pomocowe dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, realizowane bezpośrednio przez Caritas Polska.

W tym samym roku w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom włączyli się harcerze z ZHP prowadzący w Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas, docierała m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

Rok jubileuszowy 2000 to pierwsze ekumeniczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom z udziałem Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-AugsburskiegoDiakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS.

Idea świątecznej świecy Caritas rozpowszechnia się również poza granicami naszego kraju. Dzięki ofiarności Polaków, biorących udział w ubiegłorocznej edycji akcji, udało się odbudować szkołę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczoną na skutek działań wojennych. Część środków została przeznaczona na pomoc dla dzieci z dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli.

 

Statystyki

W pierwszym roku akcji rozprowadzono w Polsce 260 tys. świec, ale zapotrzebowanie było dużo większe…

Rok później, w 1995 r.  rozprowadzono blisko 2 mln świec, z których dochód wyniósł ok. 3 mln zł.

W roku  X-lecia (2003) WDPD wierni w Polsce nabyli ponad 4,5 mln świec, ofiarując za nie 14 mln zł.

 

W naszej parafii już od dziś dostępne są świece CARITAS.

Małe – w cenie 6 zł,

duże po 20 zł

i kule za 18 zł.

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można wesprzeć:

–   odbierając świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas

–   wysyłając sms o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)

–   dokonując płatności online lub wypełniając przelew – dane na stronie wigilijnedzielo.caritas.pl.

 

 

Czytaj więcej na caritas.szczecin.pl