Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta

Biorąc pod uwagę ciągle trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie, uwzględniając nadal obowiązujące normy sanitarne wprowadzone przez władze państwowe jak równie wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca br., na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do dnia 30 czerwca br. udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla tych wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy w obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą.

Po tak przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii (np. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… lub inną modlitwę z modlitewnika).

 

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie.

 

Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.

 

/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga

Metropolita Szczecińsko-Kamieński

 

Szczecin, 7 maja 2020 roku

 

 

 

Niektóre transmisje Mszy świętych, dostępne w niedziele w środkach społecznego przekazu:

o godz. 7.00 w TVP 1,

o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy,

o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,

o 13.00 w TV Polonia oraz transmisja internetowa na żywo z Jasnej Góry (www.jasnagora.pl lub przez www.episkopat.pl)

 

Transmisja niedzielnej Mszy świętej z Bazyliki Katedralnej w Szczecinie jest dostępna na antenie Radia PLUS Szczecin 88,9MHz o godz. 12:00. Gorzkie Żale z Bazyliki Katedralnej będą transmitowane o godz. 17:15.

 

więcej na www.kuria.pl