Fundacja oraz Bractwo Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek została powołana do życia 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. Jest to data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.

Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS) powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa zrzeszającą w sposób nieformalny (w internecie) kilkunastotysięczne grono obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest rozszerzanie działań Pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.

 

Prezes, pomysłodawca i twarz Fundacji Małych Stópek: ks. Tomasz Kancelarczyk

Urodził się 12 sierpnia 1968 roku w Pełczycach. Miasteczko w województwie zachodniopomorskim położone pośród pięknych jezior, których brzegi – jak sam mówi – przemierzałem w licznych wędrówkach, a których plaże były miejscem mojego wakacyjnego wypoczynku. Tam też minęło moje dzieciństwo. W tym małym miasteczku, gdzie wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich, co jest czasami dobre, czasami złe, zawsze czułem się, jak w rodzinie.

W okresie nastoletniości zaczęła się fascynacja Tomasza polską grupą rockową Republika. Rozpoczął też edukację na poziomie szkoły średniej w technikum rolniczym w pobliskim Choszcznie. Została ona przerwana sprawą sądową w trybie przyspieszonym stanu wojennego za malowanie anty ustrojowych haseł. Od tej pory przylgnęła do niego ksywka Malarz, a akcja Pędzel 89’ była rozpoznawalna przez mieszkańców miasteczka. Mimo kurateli Służb Bezpieczeństwa ukończył edukację w miejscowości Kamień Mały zdaniem matury z bardzo dobrymi wynikami.

Po zdanej maturze wyprowadził się do Szczecina, aby rozpocząć studia na Akademii Rolniczej. Jednak bardzo szybko zdał sobie sprawę, że przypadkowy wybór kierunku studiów nie może stać się wyborem życiowym. Po kilku miesiącach opuścił mury uczelni. Bardzo szybko po porzuceniu edukacji upomniała się o niego Wojskowa Komisja Uzupełnień. W 1989 r. znalazł się w Wałczu w jednostce łączności specjalnej. W tak zaskakujących okolicznościach zaczęło rodzić się powołanie do kapłaństwa:

Rok pobytu w wojsku był dla mnie bardzo trudny, ale przez to i bardzo ważny. Liczne warty z różańcem w ręku, niezliczone przeczytane książki i zmaganie się o zachowanie godności w ,,falowym” otoczeniu kształtowało moje postawy i wybory.

Po zakończeniu służby wojskowej podejmował liczne prace zlecone w papierni, stoczni i handlu. Wszystko się zmieniło, gdy doświadczył nieodpartego przeświadczenie, że właśnie w stanie duchownym będzie szczęśliwy. Doprowadziło go to w 1993 r. do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

Na drodze do kapłaństwa spotkał wspólnotę Wiara i Świtało. W sposób definitywny zaważyło to na jego życiowej postawie i późniejszym zaangażowaniu w obronę życia:

To w gronie osób z niepełnosprawnością intelektualną kształtowała się moja postawa względem wartości życia ludzkiego niezależnej od wieku i stanu zdrowia. Nie bez znaczenia było i to, że w swojej pierwszej parafii do której trafiłem w 1999 roku, był dom opieki społecznej dla osób z niepełnosprawnością, którego byłem codziennym gościem.

Zaangażowanie w Marsz dla Życia i początek Fundacji Małych Stópek

Po przeniesieniu do nowej parafii w Szczecinie został asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które od 2001 r. organizuje Szczeciński Marsz dla Życia: Zostając asystentem kościelnym tego stowarzyszenia w sposób naturalny stałem się również współorganizującym to wydarzenie. Poświęciłem temu wiele czasu i energii, jednak przyniosło to bardzo konkretne owoce – szczeciński Marsz dla Życia urósł do rangi największego w naszym kraju.

Z racji, że coraz częściej do organizatorów Marszu dla Życia były kierowane prośby o pomoc w ratowaniu nienarodzonych dzieci zagrożonych aborcją, a także tym narodzonym będącym w trudnych warunkach materialnych, w 2012 r. została powołana do życia fundacja o wdzięcznej nazwie Fundacja Małych Stópek. Ksiądz Tomasz został jej prezesem.

Staram się, aby wielka strategia obrony życia, o której pisał święty Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”, była realizowana w działaniach Fundacji Małych Stópek w wymiarze duchowym, formacyjnym i społecznym, czemu obecnie poświęcam wszystkie moje siły.

 

za: dlazycia.info

 

W niedzielę (3 listopada) będziemy gościć młodzież z Fundacji Małych Stópek wraz z jej założycielem ks. Tomaszem Kancelarczykiem.