Spotkanie z bratem Elia!

Zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu z bratem Elia, współczesnym włoskim mistykiem – stygmatykiem, które w naszej Archidiecezji odbędzie się najpierw 28 maja w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie (początek o godzinie 16.00).

29 maja w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie. Brat Elia będzie tu uczestniczył we Mszy Świętej o godz. 18.00.

Trzecia część spotkania rozpocznie się o godz. 19.30 w auli Szkół Salezjańskich, przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie, gdzie będzie miało miejsce spotkanie modlitewne.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 512-132-506 lub 531-343-513

 

KIM JEST BRAT ELIA?

Brat Elia (Elia Cataldo), przychodzi na świat w Francavilla Fontana (Brindisi, Włochy) w 1962r. Po ukończeniu osiemnastego roku życia przeprowadza się do Mediolanu w celach zawodowych. Na wiosnę 1985 roku wstępuje do zgromadzenia Ojców Kapucynów prowincji Lombardii, gdzie pozostaje do jesieni 1994 roku. Po okresie nowicjatu, składa śluby zakonne zwykłe. W tym okresie, dokładnie w lutym 1990 roku, otrzymuje widoczne stygmaty. Jest to niezwykle ważny okres dla jego formacji duchowej i religijnej, podczas którego brat Elia poważnie rozeznaje wolę Bożą w stosunku do siebie i wyborów jakich ma dokonywać.

W styczniu 2001 zaczyna swoją misję ewangelizacyjną. W lipcu 2003 roku przenosi się do Calvi w Umbrii, do opuszczonego starożytnego klasztoru franciszkanów, gdzie mieszka do dziś wraz z braćmi i siostrami, którzy przez ten czas zebrali się wokół niego. Tutaj kontynuuje swoją misję ewangelizacji w posłuszeństwie biskupowi Terni, na którego ręce każdego roku prywatnie odnawia ślub poświęcenia. Jednocześnie czeka na oficjalne zakończenie procesu uznania jego stowarzyszenia “Associazione privata di fedeli” (“Prywatne Stowarzyszenie Wiernych”).

 

CHARYZMATY BRATA ELII

W wyniku doznań racjonalnie niewytłumaczalnych, a zarazem szeroko poświadczonych i udokumentowanych, których doświadczał od wczesnych lat dzieciństwa, brat Elia stopniowo stawał się świadomy faktu, że został wybrany przez Boga do wypełnienia w ciągu swojego życia specjalnej misji w imię Pana Jezusa na rzecz Kościoła i świata. Czas tej misji przypadł na okres naznaczony zsekularyzowaną mentalnością, dla której Bóg jest faktycznie nieobecny, w całości lub częściowo, w ludzkiej świadomości i istnieniu.

Oprócz stygmatów, autentycznych i wiarygodnych znaków żywej obecności Pana Jezusa pośród nas i Jego miłosiernej miłości do całej ludzkości, brat Elia otrzymał także inne łaski, jak obcowanie ze świętymi, wizje odległe w czasie i przestrzeni, czytanie w sercach i duszach, bilokacje, dar wstawiennictwa o fizyczne i/lub duchowe uzdrowienie oraz uwolnienienie od jakiegokolwiek związku ze złem, przenikania głębii duszy prowadzącego do nawrócenia (por. Mk 10,21).

 

BRAT ELIA SFOTOGRAFOWAŁ JEZUSA

Tak można najkrócej określić wydarzenie, w wyniku którego mamy uwiecznioną fotografię Jezusa. Prostując informacje, które krążą po internecie, to wydarzenie miało miejsce podczas badań lekarskich, na które został wysłany do USA. Komisja pytała br. Elię czy z kimś rozmawia? Chodziło im o świat duchowy, o aniołów, Matkę Bożą, etc. On w duszy usłyszał głos: nie odpowiadaj na to pytanie. Pod naciskiem kolejnych dopytywań Komisji głos mu powiedział: zaproś ich jutro do kościoła, aby zrobić zdjęcie.

Komisja zakupiła i dała br. Elii aparat fotograficzny, taką zabawkę z kliszą w środku na 12 zdjęć, gdyż nie pozwolono mu użyć jego, własnego aparatu, podejrzewając, że może mieć jakąś sztuczkę w środku. Niektórzy członkowie Komisji również mieli swoje aparaty i robili zdjęcie tej samej, białej ściany, którą wskazał br. Elia, ale nikomu nic nie wyszło, oprócz ostatniego 12 zdjęcia na kliszy aparatu, który dostał br. Elia, które przedstawia oblicze Jezusa…

 

RELACJE Z KOŚCIOŁEM

Brat Elia jest znany władzom kościelnym, w szczególności biskupowi Terni, diecezji, do której przynależy i na ręce którego złożył śluby posłuszeństwa