Dar Juniora dla Seniora!

W Środę Popielcową rozpoczęła się kolejna „Jałmużna Wielkopostna”, w tym roku pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Datki uzbierane w Skarbonkach przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych.

Poprzez akcję organizatorzy chcą uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni. Głównym punktem konferencji inauguracyjnej była złożenie pierwszych Skarbonek Wielkopostnych przez dzieci z Publicznego Przedszkola „Kwiatki Świętego Franciszka” w Warszawie. W konferencji udział wzięli ks. Krzysztof Sroka – Wicedyrektor Caritas Polska, Wanda Falk – Dyrektor Generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ks. Doroteusz Sawicki – Dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos.

– Chcemy uczyć społeczeństwo umiejętnego dzielenia się z innymi, a najlepiej tę naukę zacząć od najmłodszych lat – powiedział ks. Krzysztof Sroka, zastępca Dyrektora Caritas Polska – Po raz 23. Skarbonki Wielkopostne zostaną rozprowadzone za pośrednictwem Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas. To akcja skierowana nie tylko do dzieci, ale również do młodzieży i całych rodzin.

„Jałmużna Wielkopostna” to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby. Zebrane w Skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Caritas diecezjalne na zaspokojenie potrzeb seniorów.

„Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Akcja odbywa się po raz. 23.

–  Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele – pisze papież Franciszek w orędziu na Wielki Post 2018.

Do „Jałmużny” można również dołączyć wysyłając charytatywny SMS z hasłem POMAGAM pod numer 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT) lub dokonując wpłaty do tzw. „Wirtualnej Skarbonki”, czyli na konto Caritas Polska z dopiskiem „Jałmużna Wielkopostna”.

za: www.caritas.pl

 

w naszej parafii skarbonki Dar Juniora dla Seniora! rozdawane będą przez parafialny zespół CARITAS po każdej mszy niedzielnej.