Światło, które łączy!

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia gdzie ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od austriackich skautów. Następnie zgodnie z zasadą skautowskiej sztafety Betlejemskie Światło Pokoju zostanie przekazane skautom Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Danii. Obecnie w Polsce akcję tę podejmuje ZHP wspólnie z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom, organizowanym przez Caritas Polska.
Zapraszamy wszystkich na uroczystość wniesienia i przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju, która odbędzie się w sobotę, 22 grudnia o godz. 17.00 na Placu Lotników, przy pomniku Bartolomeo Colleoniego w Szczecinie. To właśnie ze Szczecina druhowie z OSP Troszyn i Witnica przywiozą BŚP do naszego dekanatu.
W naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju zostanie przekazane wiernym po każdej mszy świętej, zarówno w Troszynie, jak i w Sitnie, w niedzielę 23 grudnia.
Prosimy o przyniesienie odpowiednich lampionów, zniczy lub lamp oliwnych, aby bezpiecznie donieść Światełko do swojego domu.
xPN