Najpierw wolność przyszła na Jasną Górę 

W kronikach jasnogórskich pod datą 4 listopada 1918 roku zapisano: „Austriacy zwracają Polakom Jasną Górę. Komendant austriackiej enklawy w zaborze pruskim mjr Józef Klettlinger przekazał Jasną Górę porucznikowi Arturowi Wiśniewskiemu, który po dwóch dniach przekazał ją z kolei delegatowi Rządu polskiego gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu”. „Rozwadowski przejął władzę nad Jasną Górą z rąk przedstawiciela kpt. Klettlingera. Odbyło się to pokojowo, Austriacy nie robili specjalnych trudności” – podkreśla o. Zachariasz Jabłoński, który w czasie Apelu Jasnogórskiego 4 listopada 2008 r., dokładnie w 90. rocznicę tego wydarzenia, wspominał: „Przed 90 laty, prawie o tej porze, o godz. 21.15 stanął przed Tobą, Maryjo, niezwykły żołnierz, żołnierz polski ppor. Artur Wiśniewski, który z oddziałem wkroczył w obręb Jasnej Góry. Witał go uroczyście przeor Piotr Markiewicz z całym konwentem. Radość nie do opisania. To, co było wielkim marzeniem i naznaczone niepewnością, spełniało się. Zaczynała istnieć wolna Polska. Wszyscy rozradowani tą radością dzielili się z innymi. Następnego dnia Częstochowa pielgrzymowała na Jasną Górę, całowała mundury żołnierzy polskich, orzełki, które nosili. A w imieniu władz polskich komendanturę nad Jasną Górą przejął od Austriaków gen. Tadeusz Rozwadowski, szef Sztabu Generalnego. Moglibyśmy jeszcze wiele elementów z tej radości wymienić: sztandar Polski pojawił się na wieży, znikały elementy okupacyjne Austriaków” mówił o. Zachariasz.

W setną rocznicę tych doniosłych wydarzeń pragniemy z całą Wspólnotą Parafialną uroczyście podziękować Matce Najświętszej – Wielkiej Patronce i Orędowniczce naszej za odzyskaną NIEPODLEGŁOŚĆ!

Dziękczynienie rozpoczniemy Wieczornicą Patriotyczną w świetlicy wiejskiej 4 listopada o 18.00.

W programie:

– montaż słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci z Troszyna

– wspólny śpiew pieśni patriotycznych

– narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

– możliwość wpisu do Pamiątkowej Księgi Jubileuszowej

– a wszystko przy kawie i herbacie w otoczeniu słodyczy!

 

O godzinie 20.30 zgromadzimy się w kościele parafialnym, by dokonać odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców naszej parafii.

O 21.00 łącząc się duchowo z Jasną Górą odśpiewamy dziękczynny Apel Jasnogórski.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania: Sołectwo Troszyn, Parafia Troszyn oraz Filia Biblioteczna w Troszynie.

 

xPN