EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 

Artykuł 9 Karty Praw Podstawowych UE chroni autonomię państw członkowskich w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego. Jednak już od dłuższego czasu, Unia przyjmuje coraz większą liczbę aktów prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny, które mają istotny wpływ na sposób ich rozumienia. Wiele wpływowych grup usiłuje wykorzystać tę aktywność UE zmierzając do prawnego zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa.

Dlatego zarejestrowaliśmy Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) Mama Tata i Dzieci, aby się upewnić, że Unia nie narzuci Polsce, ani żadnemu innemu krajowi członkowskiemu, ideologicznych regulacji zmierzających do zakwestionowania prawdy o małżeństwie, jako związku kobiety i mężczyzny. Chcemy, by na gruncie prawa europejskiego pojęcia „małżeństwo” oraz „rodzina” były używane jedynie w ich prawdziwym znaczeniu.

Małżeństwo – trwały związek wiernych sobie mężczyzny i kobiety, którego celem jest założenie rodziny

Rodzina – ojciec, matka i ich dzieci

Relacja rodzinna – prawna relacja między dwoma małżonkami lub między rodzicem a dzieckiem

Aby było to możliwe, musimy zebrać pod Inicjatywą co najmniej milion podpisów na terenie UE. Zbieranie podpisów popierających inicjatywę jest możliwe wraz z uruchomieniem elektronicznego systemu ich zbierania, który jest już gotowy: kliknij tutaj.

Krajowy Komitet Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej stworzyły polskie organizacje: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Ordo Iuris Instytut na rzecz Kultury Prawnej oraz Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.

Jan Urmański – Koordynator Komitetu Krajowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama, Tata i Dzieci”

 

W naszej parafii podpisy będą zbierane w II niedzielę adwentu (4 XII) po wszystkich Mszach św.