Niesiemy Miłosierdzie drogami świata

W dniach 17-25 lipca 2016 obchodzimy XVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasło Tygodnia: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. MIVA Polska po raz kolejny zaprasza wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W Roku Miłosierdzia jest to także uczynek miłosierdzia wobec tych, którzy czynią miłosierdzie na misjach z pomocą pojazdów.

 

MIVA Polska POLSKIM MISJONARZOM w 2015 roku

Dzięki zebranym funduszom z Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km zostało zrealizowanych 77 prośb polskich misjonarzy i misjonarek z 32 krajów świata. Przekazano fundusze – 1.776 269 zł na:

– 38 samochodów

– 1 ambulans

– 11 motocykli i skuterów

– 1 motorower

– 438 rowerów.

Zrealizowane projekty wg kontynentów:

Afryka – 57;

Ameryka Płd. – 13;

Azja i pozostałe –7;

 

Każdy pojazd misyjny zakupiony z pomocą MIVA Polska nosi znak MIVA jako wyraz wdzięczności dla wszystkich rodaków w naszej Ojczyźnie, którzy pomagają głosić Dobrą Dowinę na krańcach świata. W każdą pierwszą sobotę miesiąca misjonarze, którzy otrzymali pomoc na środki transportu odprawiają Msze św. i ofiarowują modlitwy za wszystkich Dobroczyńców MIVA Polska, szczególnie Kierowców wypraszając dla nich błogosławieństwo w życiu i bezpieczne podróże.

 

MIVA Polska i akcje MIVA – Mission Vehicle Association – organizacja na rzecz misyjnych środków transportu. MIVA Polska powstała w Roku Jubileuszu 2000 jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dnia 7 października 2015 roku, na wniosek Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji Bp. Jerzego Mazura SVD, Konferencja Episkopatu Polski na swoim 370. posiedzeniu plenarnym powołała MIVA Polska jako kościelną publiczną osobę prawną i zatwierdziła statut MIVA Polska.

MIVA Polska zgodnie ze swoim statutem realizuje następujące cele:

• pomoc polskim misjonarzom Kościoła Katolickiego w zakupie i dostarczeniu środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego jak również innych środków, potrzebnych do pracy misji katolickich

• koordynowanie działań w tym zakresie na terenie całej Polski i poza jej granicami

• animacja misyjna w Polsce i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności misyjnej wśród społeczności kierowców w Polsce, w tym promocja poszanowania zasad kierowcy chrześcijanina

• gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy, w szczególności związanej z wykorzystaniem środków transportu MIVA Polska

• Niesienie pomocy misjonarzom Kościoła Katolickiego w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju w miejscach ich posługiwania. Akcja św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km Jest to apel MIVA do Kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby w duchu wdzięczności Panu Bogu za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za 1 kilometr jazdy bez wypadku na środki transportu dla misjonarzy.. W parafiach odbywa się wtedy coroczne błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów ze zbiórką ofiar na pojazdy misyjne.

 

Akt zawierzenia kierowców Pani Jasnogórskiej

Zawierzamy Ci Matko Jasnogórska wszystkich kierowców, aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i pomagali. Wynagradzamy modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć. Zawierzamy Ci Matko tych, którzy służą pomocą i uczą przezorności na naszych drogach: lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców. Zawierzamy Ci Maryjo, wszystkich misjonarzy i ich podróże po drogach i bezdrożach świata. Prowadź ich, Maryjo, bezpiecznie po misyjnych ścieżkach, oddalaj od nich niebezpieczeństwa. Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, naucz nas swojego widzenia Boga i wszystkich spraw, abyśmy byli świadkami Ewangelii Jezusa, naszego Zbawiciela. Pani Jasnogórska, wspomagaj nas na naszych drogach! Bądź nam zawsze Opiekunką i Orędowniczką! Amen.

(Z Książeczki Kierowców, Kierujmy się miłością na drodze, Warszawa 2008)

 

Modlitwa o szczęśliwą podróż

Panie Boże Wszechmogący, któryś otworzył pośrodku Morza Czerwonego łatwą izraelitom drogę, któryś wybawił Abrahama ze wszystkich niebezpieczeństw w przykrych jego podróżach, któryś dał młodemu Tobiaszowi Anioła Rafała i trzem królom gwiazdę za przewodnika; racz nam użyczyć pomyślnego czasu w podróży naszej. Wybaw nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, uwolnij nas od wszelkiej pokusy, abyśmy mając Anioła Stróża za przewodnika, przybyli szczęśliwie do kresu, do którego Ty nas wzywasz. W drogę pokoju i szczęśliwości niech nas prowadzi Wszechmogący, a Miłosierny Pan, a Rafał Anioł jego święty niechaj nam będzie towarzyszem w drodze, abyśmy w pokoju, zdrowiu i weselu wrócili do naszego domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen (Modlitwy Kierowców i Podróżujących, Kraków 2008) 8 Modlitwa za ofiary wypadków drogowych Boże bogaty w Miłosierdzie, w Twoje czułe i dobrotliwe ręce powierzamy Ci wszystkich, którzy ponieśli śmierć w wypadkach i tragediach drogowych. Ty dałeś nam swego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa, jako ofiarę przebłagalną za grzechy całego świata. Ze względu na Jego Ofiarę, obmyj ich, Panie, ze wszystkich win i grzechów. Spójrz na każde dobro, którego w życiu dokonali, na ich także niespełnione dobre plany i nadzieje, niedokończone prace. Otwórz przed nimi bramy raju, gdzie jest pełnia życia. Niech radują się z Tobą w Twoim Królestwie. Spójrz, Panie życia i śmierci, na wielki ból i cierpienie ich bliskich. W Tobie jest ich pociecha i jedyna nadzieja. Zwróć ku nim swoje Miłosierne oblicze. Bądź przy nich blisko, o Panie, aby ich umocnić w trudach codzienności i na drogach wiary. Niech nie zawładnie nimi pustka po nagłej stracie swoich bliskich. Postaw przy nich tych, którzy ich zrozumieją, wysłuchają i będą wspierać. Przytul do Swego miłosiernego serca, o dobry Boże, wszystkich poszkodowanych w wypadkach na drogach. Ulecz ich rany cielesne i duchowe, aby mogli dalej służyć Tobie i swoim bliźnim z oddaniem. Dodaj im odwagi do znoszenia codziennych trudów. Jako pielgrzymi na tej ziemi, prosimy Cię, abyśmy potrafili przeżywać nasze życie zawsze gotowi na spotkanie z Tobą. Udziel nam też mądrości w korzystaniu z pojazdów mechanicznych, abyśmy nigdy nie stali się przyczyną śmierci i cierpienia naszych bliźnich. Uchroń nas samych od nagłej i niespodziewanej śmierci. Prosimy Cię o to przez Twojego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen (zob. www.miva.pl) Rachunek sumienia kierowcy – Czy nie jestem egoistą na drodze? – Czy nie używam złych słów, gestów…? – Czy mam czas na modlitwę przed i po podróży? – Czy jestem życzliwy dla pieszych? – Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę? – Czy dbam o stan techniczny pojazdu? – Czy brawurą nie zagrażam życiu ludzi? – Czy pomagam potrzebującym? – Jak przestrzegam przepisy drogowe? – Co mi sumienie szczególnie wyrzuca? Czy staram się to naprawiać? – Odpowiem sobie szczerze: Jakim jestem kierowcą?

(Książeczka Kierowcy)