Grosz jak kropla wody

Wybudowana studnia w Czadzie, wykończona szkoła w Demokratycznej Republice Konga, wsparcie dla sierocińca w Zambii. To projekty już zrealizowane przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Pieniądze uzyskujemy ze zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dzięki zepsutym i niepotrzebnym pralkom, odkurzaczom, telewizorom, kuchenkom itp., przekazanym nam, wspólnie możemy nieść pomoc na terenach misyjnych. Dzięki tej pomocy ktoś na końcu świata będzie miał możliwość nauki czy dostęp do pitnej wody.

Możesz pomóc włączając się do naszej akcji, która prowadzona jest cyklicznie od 2012 r. już w większości diecezji w Polsce.

Logistyką i techniczną stroną zbiórki zajmuje się w naszym imieniu wyspecjalizowana firma Green Office Ecologic sp. z o.o.

 

W naszej parafii zbiórka ELEKTROŚMIECI odbędzie się we wtorek 21 kwietnia od godz. 9.00 do 12.00 na placu przy OSP Troszyn.

Jeśli sam nie jesteś w stanie dostarczyć sprzętu na plac, zwróć się z prośbą o pomoc do p. Komendanta OSP Troszyn!

 

To, co Tobie niepotrzebne, może być jeszcze użyteczne!

Warto pamiętać, że elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, grozi za to kara grzywny! Powinny być zbierane selektywnie, a zebrane w punktach zbierania czy odebrane z domu elektrośmieci trafiają do zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są recyklingowi. Odzyskane w ten sposób materiały są wykorzystywane ponownie do produkcji nowych urządzeń (niekiedy odzyskiwane jest nawet 90% materiałów, np. w przypadku zużytych świetlówek).