Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to święto państwowe przypadające 1 marca.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński.

Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.

Pomysł ustanowienia Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w dniu 1 marca wysunął prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

 

W naszej parafii obchody rozpoczniemy 22 marca na mszy św. o godz. 12.00 sprawowanej w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych.

O godzinie 15.00 spotkamy się w świetlicy sołeckiej na WIECZORNICY PATRIOTYCZNEJ. Spotkanie poprowadzi Bartłomiej Ilcewicz – organizator MARSZU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Istnieje możliwość wyjazdu na Marsz Pamięci do Szczecina, 1 marca o godz. 15.00.

Zobacz zwiastun – ZAPROSZENIE