Wizytacja KANONICZNA

1 października rozpoczęła się w naszym dekanacie wizytacja kanoniczna. Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary.

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską, liturgiczną  i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).

W naszej parafii będziemy mogli spotkać się z Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim Księdzem Arcybiskupem Andrzejem Dziegą już w piątek (17 X) w Sitnie w kościele Najświętszego Zbawiciela o godzinie 16.00 (nabożeństwo kanoniczne) oraz w sobotę (18 X) o godzinie 18.00 w Troszynie w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP – msza św. pontyfikalna.

 

Zapraszam wszystkich parafian! Ks. Paweł.