Październikowe paciorki

Miesiąc pazdziernik jest poświęcony Matce Bożej. Jest to miesiąc modlitwy różańcowej. Modlitwy dobrze znanej i dzieciom i dorosłym. Samo słowo różaniec pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ogród różany- rosarium.

Różaniec – nazwa katolickiej modlitwy, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny. Zapoczątkowany został prawdopodobnie przez laikat jako naśladownictwo liturgii godzin obecnej w zgromadzeniach zakonnych, podczas których mnisi modlili się codziennie za pomocą 150 psalmów. Osoby świeckie, nie potrafiące zwykle czytać, zastąpiły psalmy pięćdziesięcioma  „Zdrowaś Maryjo”. Z czasem rozpoczęto używanie sznura z paciorkami, aby śledzić dokładną liczbę modlitw.

Pierwsze wspomnienie o Psałterzu Najświętszej Maryi Panny następuje przy okazji zwycięstwa nad Albigensami w 1213 roku. Od XV wieku wydarzenie to łączone jest z podaniem o przekazaniu Rózańca świetemu Dominikowi przez Matke Bożą. Do Polski modlitwę różańcową sprowadził i propagował ją wśród wiernych dominikanin Świety Jacek. Forma modlitwy ustaliła się przy końcu XVI wieku i nie zmieniła się do początku XX wieku (dodanie modlitwy fatimskiej).

Różaniec jest modlitwą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Maryi, w której rozważa się Jej cnoty i obecność podczas misji Jezusa nawiązując do ważnych epizodów zaczerpniętych z Ewangelii. Modlitwa ta uważana jest za jedną z najtrudniejszych z powodu pozornej monotonii spowodowanej wielokrotnym odmawianiem modlitw „Ojcze Nasz” i ” Zdrowaś Maryjo”. Tymczasem powtarzanym po wielokroć słowom powinny towarzyszyć intensywne rozważania nt. życia Matki Jezusa. Należy pamiętać, że dobra modlitwa musi zawierać element refleksji i zaangażowania się modlącego.

ks. Tadeusz