• Dziś w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej przeżywamy w Zielinie wielką radość, gdyż ośmioro dzieci po raz pierwszy na Mszy Św. o godz. 12.00. przyjmie Pana Jezusa do swojego serca. Zapraszam te dzieci i rodziców do Kościoła na 17.00. na tzw. Biały Tydzień w Pon. Środę, Piątek I Sobotę. W poniedziałek w Zielinie od 16. 30. odbędzie się spowiedź dzieci, które w czwartek będą przeżywać rocz. I Komunii Świętej. We wtorek o 16.30. w Troszynie odbędzie się spowiedź dzieci rocznicowych. W czwartek będziemy przeżywać Uroczystość Bożego Ciała. Msze Św. z procesją do 4 ołtarzy będą odprawione o godz.9.00. w ZIELINIE o godz. [...]

  • W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, prośmy Chrystusa, aby udzielił nam zbawczych łask i natchnień. Dary Pocieszyciela są nam bardzo potrzebne w ziemskim pielgrzymowaniu. Pan Bóg jednoczy ludzi w Kościele, aby wspólnie szli drogą świętości. Przez natchnienia Ducha Świętego udaremnia złe zamiary, aby nas ustrzec od upadku. W poniedziałek w Zielinie Nabożeństwo Majowe odbędzie się przy Kościele pod figurą Matki Bożej o godz.16.30. We wtorek odbędzie się pogrzeb w Sitnie śp. Marka Gawlika o godz. 12.00. W czwartek będziemy przeżywać święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W następną Niedzielę Trójcy Przenajświętszej w Zielinie 8 dzieci na Mszy św. o godz.12.00. [...]

  • Dziś usłyszymy wezwanie Jezusa: „ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu Stworzeniu!”. Ewangelizacja to testament Chrystusa, dany nam przed wstąpieniem do nieba. Zbawiciel chce nas wyposażyć w charyzmaty, które uwiarygodnią nasze głoszenie. Otwórzmy się na Jego łaskę, abyśmy się stali Jego świadkami. Dziś w Troszynie Trójka dzieci po raz pierwszy uczestniczy w pełni we Mszy świętej przyjmując do serca Pana Jezusa. Gratulujemy im tej pięknej uroczystości. Zapraszam te dzieci w swoich piękny strojach na Biały Tydzień. - We wtorek będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Trzeba przynieść świece. - W czwartek dzieci otrzymają piękne obrazki I Komunijne i będzie poświęcenie [...]

  • Rozpoczął się miesiąc maj. Miesiąc w którym oddajemy cześć Matce Bożej śpiewając i modląc się Litanią Loretańską. Dlatego zachęcam do odnowienia kapliczek i krzyży przydrożnych i zachęcam do gromadzenia się w tych miejscach na wspólną modlitwę. W środę będziemy przeżywać Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. W czwartek od 16.30. w Troszynie odbędzie się spowiedź św. dzieci przed I Komunią św. W piątek do południa odwiedzę chorych naszej parafii z racji spotkań I piątkowych. W Niedzielę w Troszynie na Mszy św. o godz.10.30. odbędzie się Uroczystość I KOMUNII ŚW. Dziękuję rodzinom za posprzątanie Kościoła na dzisiejszą Niedzielę [...]

  • „W domu mego Ojca jest mieszkań wiele” - zapewnia nas dzisiaj Jezus w Ewangelii. W środę rozpoczyna się miesiąc maj. Miesiąc w którym oddajemy cześć Matce Bożej śpiewając i modląc się Litanią Loretańską. Dlatego zachęcam do odnowienia kapliczek i krzyży przydrożnych i zachęcam do gromadzenia się w tych miejscach na wspólną modlitwę.               ZAPOWIEDZI Ludwik Wrzesiński, kawaler, zamieszkały w Troszynie oraz Maria Antonina Puklicka , panna, zamieszkała w Troszynie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu wyżej wymienionego związku małżeńskiego, proszony jest o kontakt z kancelarią parafialną. Przygotowujących się do przyjęcia [...]

  • Dzisiejsza liturgia słowa stawia nam przed nami obraz Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał za nas życie. Dziś kończy się XVI TYDZIEŃ BIBLIJNY i VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tegoroczne hasło: „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele” Dziękuję rodzinom za posprzątanie Kościoła na dzisiejszą Niedzielę oraz wszystkim za składane ofiary na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać. We wtorek w liturgii Kościoła oddajemy cześć Św. Wojciechowi Bp. I Męczennikowi Głównemu Patronowi Polski. Natomiast w czwartek Św. Markowi Ewangeliście.               ZAPOWIEDZI Ludwik Wrzesiński, kawaler, zamieszkały w Troszynie oraz Maria Antonina Puklicka , panna, [...]