Betlejemskie Światło Pokoju w drodze do naszego domu!

Rozpalane w Betlejem Świtało Pokoju symbolizuje Chrystusa, który niesie pokój całemu światu. W tym roku towarzyszy nam hasło „Czyńmy pokój”. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 10 grudnia, harcerki i harcerze z Polski otrzymali Światło od słowackich skautów i przekazują je dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. Dziś także, za sprawą Druhów z OSP, dotarło do naszej Parafii. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi parafii Chrystusa Króla  oraz Prezesowi OSP w Witnicy za pomoc w pozyskaniu Światełka!