XXIII Niedziela Zwykła

1. Dziś druga niedziela miesiąca – zbierane ofiary przeznaczone są na Fundusz Remontowy. Od poniedziałku przewidywane są prace przy rozbiórce blaszanego dachu od strony południowej, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności!

2. Z okazji Odpustu zapraszam w imieniu ks. Proboszcza Marka Siedleckiego na Uroczystą Mszę św. Koncelebrowaną do Zielina dziś (10 września) na godzinę 15.00.

3. Kalendarz liturgiczny bieżącego tygodnia oraz intencje mszalne:
– w poniedziałek Msza św. za śp. Aleksandrę i Ignacego o 18.00;
– we wtorek Msza św. za śp. Anielę Maslyk o 18.00;
– we środę wspomnienie św. Jana Chryzostoma – Msza św. za śp. Krystynę Skibińską i Artura Skibińskiego o 18.00;
– we czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego – Msza św. o 18.00;
– w piątek wspomnienie NMP Bolesnej – Msza św. za śp. Stanisława Wojtowicz o 18.00;
– w sobotę wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana – Msza św. za śp. Anielę Maslyk o 18.00.

4. Nabożeństwa różańcowe w intencji o dar pokoju: w dni powszednie po mszy świętej wieczornej, zaś w niedziele o 20.00 zakończone Apelem Jasnogórskim.

5. W przyszłą niedzielę (17 września) na Mszy św. o 9.00 modlić się będziemy za śp. Janinę i Mikołaja Drysiak, o 10.30 (w Sitnie) za śp. Teresę Gawarską, zaś o 12.00 za śp. Franciszkę, Józefa i Karola Kiełbasę.

6. Za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii, z kapłańskiego serca płynące: Bóg zapłać!

ks. Paweł Nowotarski
proboszcz