XXII Niedziela Zwykła

1. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali naszą parafialną świątynię na uroczystość, a zwłaszcza p. Solskiej Agnieszce i Annie Rajmuntowicz.

2. Kalendarz liturgiczny bieżącego tygodnia oraz intencje mszalne:
– w poniedziałek – Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego o 8.00, zaś gregoriańska (30) za śp. Ksawerego SEWRUKA o 18.00;
– we wtorek Msza św. w intencji Andżeliki i Michała w 1 rocznicę ślubu o 18.00;
– we środę Msza św. za śp. Czesławę Kruczek i za zmarłych z rodziny Kruczek i Michalewskich oraz za śp. Annę Bielawską o 18.00;
– we czwartek Msza św. za śp. Wandę Maślankę o 18.00;
– w piątek święto Narodzenia NMP – Msza św. za śp. Anielę Maslyk o 18.00;
– w sobotę Msza św. za śp. Stanisława Wojtowicz o 18.00.

3. Nabożeństwa różańcowe w intencji o dar pokoju: w dni powszednie po mszy świętej wieczornej, zaś w niedziele o 20.00 zakończone Apelem Jasnogórskim.

4. W przyszłą niedzielę (10 września) na Mszy św. o 9.00 modlić się będziemy za zmarłych z rodziny, o 10.30 (w Sitnie) za Danutę i Romana Jabłońskich z okazji 40 rocznicy ślubu, zaś o 12.00 za Reginę i Tadeusza FILIP z okazji 40 rocznicy ślubu.

5. Z okazji Odpustu zapraszam w imieniu ks. Proboszcza Marka Siedleckiego na Uroczystą Mszę św. Koncelebrowaną do Zielina w przyszłą niedzielę (10 września) na godzinę 15.00.

6. Za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii, z kapłańskiego serca płynące: Bóg zapłać!

ks. Paweł Nowotarski
proboszcz