Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Myśl dnia ( 2020-04-06 )

Bóg pokazał, że u Boga wszystko jest możliwe.

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-04-05 )

MIŁOŚĆ i PRAWDĘ można ukrzyżować, ale nie można ich zabić. Na krzyżu PRAWDA i MIŁOŚĆ odniosły triumf nad złem, nad śmiercią, nad nienawiścią.

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-04-04 )

To co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie.

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-04-03 )

Z Chrystusowym Ciałem musimy zawrzeć nierozerwalne przymierze, gdyż ono jest, jak mówi św. Paweł, ziernem naszej nieśmiertelności i naszego zmartwychwstania.

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-04-02 )

Modlitwa serc udręczonych jest zawsze skuteczna i owocna.

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-04-01 )

Tylko ten będzie mógł cieszyć się szczęściem w królestwie Bożym, kto tu na ziemi, jest gotów brać udział w Chrystusowym cierpieniu.

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-03-31 )

Nie mówmy, że świat jest coraz smutniejszy. Jeśli nawet tak jest, to źródła smutku są w nas, a nie gdzie indziej. I źródła radości muszą być w nas. Autentyczna radość to obecność Boga w nas.

bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-03-28 )

Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-03-27 )

Nie można zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-03-26 )

Boże, dzięki Ci za ten czas, który mi ofiarowałeś. Za możliwość umocnienia się Tobą i większego jeszcze włączenia Ciebie w moje, nasze sprawy. Niech Imię Twoje będzie błogosławione.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-03-25 )

Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. 

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-03-24 )

Wolą Ojca Niebieskiego było, aby Syn Jego, nie czuł się samotny na ziemi, ale by miał Matkę. Taka była wola Boga, aby rodzina ludzka nie była samotna.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Myśl dnia ( 2020-03-21 )

Bardziej Bóg żąda od ciebie choćby najmniejszego stopnia posłuszeństwa i uległości, niż wszystkich innych czynów, jakie chcesz podjąć dla Niego.

św. Jan od Krzyża

Myśl dnia ( 2020-02-16 )

Maryja jest jak schronienie, w którym przyjmowani są bez wyjątku wszyscy chorzy, wszyscy biedni i wszyscy opuszczeni. 

św. Bazyli Wielki

Myśl dnia ( 2020-02-15 )

Nie wolno zmuszać niewiernych do wierzenia, ponieważ wiara musi pochodzić z wolnej woli.

św. Tomasz z Akwinu

Myśl dnia ( 2020-02-14 )

Jakżeż więc nie wstydzicie się uznawać tylko trzy języki (hebrajski, grekę i łacinę), a wszystkim innym ludom i językom kazać być ślepymi i głuchymi?

św. Cyryl

Myśl dnia ( 2019-10-20 )

Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Myśl dnia ( 2019-10-16 )

Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2019-10-15 )

Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości!

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2019-10-14 )

Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania!

św. Jan Paweł II

 

12345678910...